راه اندازي

ISA Server, Active Directory, DNS Server, Squid Cache, Free BSD Linux for Firewall, Websense Server (Firewall & Filtering), Monitoring Server, AND other Linux or Windows Server's

 مشاوره، فروش، راه اندازی و پیکربندی کلیه تجهیزات Cisco

 مشاوره، فروش، راه اندازی و پیکربندی UTM های امن افزار گستر

 مشاوره، فروش، راه اندازی و پیکربندی کلیه تجهیزات Juniper

 مشاوره، فروش، راه اندازی و پیکربندی کلیه تجهیزات Mikrotik و MikroWan

 مشاوره، فروش، راه اندازی کلیه تجهیزات CNet

 مشاوره، فروش، راه اندازی و پیکربندی کلیه تجهیزات ISP و ISDP به صورت تخصصی

 مشاوره، فروش، راه اندازی کلیه تجهیزات HP مورد نیاز سازمان حمل و نقل و پایانه ها
[b][/b]