خدمات شبکه های فیبرنوری، محلی و بی سیم

 اجرای فیبرنوری شرکت برای دریافت پهنای باند از مخابرات در شهر شهرکرد

 اجرای شبکه محلی شرکت آب منطقه ای استان بالغ بر15000 مترکابل شبکه

 پروژه اجرای فیبر نوری و کانال کشی شرکت فولاد فرخشهر بالغ بر 2000 متر

 اجرای پروژه شبکه داخلی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات

 مشاوره، فروش، راه اندازی کلیه تجهیزات Netronics سازمان حمل و نقل و پایانه ها

 اجرای شبکه فیبرنوری و بخشی از شبکه محلی شرکت گاز استان

 اجرای فیبرنوری در نقاط مختلف استان

 اجرای شبکه بی سیم مرکز استعدادهای درخشان شهید بهشتی شهرکرد

 اجرای شبکه بی سیم مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان شهرکرد

 تست اتصال فیبرنوری و اصلاح اتصال فیبرنوری کارخانه سیمان استان

 اجرای شبکه محلی آموزش و پرورش شهر سورشجان

 اجرای شبکه محلی پست بانک بروجن

 اجرای شبکه محلی پست بانک فارسان

 اجرای شبکه محلی پست بانک لردگان

 اجرای بخشی از شبکه محلی پست بانک مرکزی استان

 اجرای بخشی از شبکه دانشگاه شهرکرد

 اجرای شبکه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد

 اجرای بخشی از شبکه دانشکده هنر فارسان

 اجرای بخشی از شبکه اداره پست استان

 اجرای شبکه محلی تعدادی از مدارس استان

 اجرای شبکه های اینترانت و محلی دفاتر پلیس + 10 استان

 اجرای شبکه محلی سازمان صنایع و معادن استان

 اجرای شبکه محلی کمیته امداد امام خمینی منطقه 2 شهرکرد

 اجرای شبکه محلی هنرستان پروین اعتصامی سورشجان

 اجرای شبکه محلی پارک فناوری های استان

 اجرای شبکه محلی بیمارستان ولی عصر (عج) بروجن

 اجرای شبکه محلی ساختمان گروه فنی علوم پزشکی استان

 اجرای پروژه رادیو دوربین های نظارتی سازمان حمل و نقل و پایانه های استان