سرويس اينترنت اختصاصي

 تهیه سرویس اینترنت استانداری استان

 تهیه سرویس اینترنت سازمان بازرسی استان

 تهیه سرویس اینترنت سازمان جهاد کشاورزی استان

 تهیه سرویس اینترنت شرکت گاز استان

 تهیه سرويس اینترنت شرکت نفت استان

 تهیه سرویس اینترنت مرکز رشد فناوری های دانشگاه شهرکرد

 تهیه سرویس اینترنت سازمان حمل و نقل و پایانه های استان

 تهیه سرویس اینترنت اداره کل پست استان

 تهیه سرویس اینترنت سازمان هواشناسی استان

 تهیه سرویس اینترنت سازمان تعاون روستایی استان

 تهیه سرویس اینترنت شرکت آب منطقه ای استان

 تهیه سرویس اینترنت سازمان انتقال خون استان

 تهیه سرویس اینترنت سازمان حمل و نقل و پایانه های استان

 تهیه سرویس اینترنت کارخانه برفاب

 تهیه سرویس اینترنت صنایع فولاد فرخ شهر

 تهیه سرویس اینترنت کارخانه نایل ایران

 تهیه سرویس اینترنت کارخانه فرآورده های نسوز مهرگداز

 تهیه سرویس اینترنت مرکز تحقیقات کشاورزی استان

 تهیه سرویس اینترنت دانشکده سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

 تهیه سرویس اینترنت کلینیک دامپزشکی دانشگاه آزاد شهرکرد

 تهیه سرویس اینترنت شرکت تولیدی صنعتی نهان گل بروجن

 تهیه سرویس اینترنت شرکت بازرگانی ستایش

 تهیه سرویس اینترنت مرکز استعدادهای درخشان شهید بهشتی شهرکرد

 تهیه سرویس اینترنت شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر

 تهیه سرویس اینترنت شرکت ایران خودرو (خودروهای فرسوده)

 تهیه سرویس اینترنت شرکت خدمات رایانه ای مرزبان بن (ISP)

 تهیه سرویس اینترنت شرکت سما پردازش لردگان (ISP)

 تهیه سرویس اینترنت شرکت افشار دیتا شهرکرد (PAP)