سيستم برق پشتيبان

 مشاوره، فروش، نصب و راه اندازی UPS با توان 40 Kva سازمان حمل و نقل و پایانه ها

 مشاوره، فروش، نصب و راه اندازی UPS کارخانه فولاد چهارمحال و بختیاری

 مشاوره، فروش، نصب و راه اندازی UPS آموزش و پرورش سورشجان

 مشاوره، فروش UPS کلیه پست بانکهای استان

 نصب UPS بانک های صادرات استان
[b][/b]